logo Sykehusbygg

Kulturminnevern

Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan omfatter ca. 300 fredede og vernede objekter over hele landet.  Disse kulturminnene forvaltes av de stedlige helseforetakene.  

Sykehusbygg HF har spesialkompetanse på feltet, og har ansvar for den faglige oppfølgingen av landsverneplanen. Oppfølgingen omfatter faglig utvikling, kompetansebygging og -overføring, prosessledelse, rådgivning og dokumentasjon, slik at de stedlige helseforetakene i best mulig grad kan ivareta sitt kulturminneansvar og samfunnsansvar.  Oppfølgingen omfatter også myndighetskontakt og dialog med private aktører i bransjen.   

Sist oppdatert 11.06.2024