logo Sykehusbygg

Logistikk

Logistikk er et begrep som anvendes i flere sammenhenger med ulik betydning i et sykehusprosjekt. Eksempler på dette er klinisk logistikk (f.eks. pakkeforløp for ulike medisinske tilstander), personlogistikk (personflyt - hvordan pasienter, ansatte, pårørende og besøkende forflytter seg innenfor og utenfor sykehuset) og varelogistikk (vareflyt av alle varene i forsyningskjedene).   

Til pasientbehandling og drift av sykehus er det behov for en rekke ulike varer. Medarbeidere innen fagområdet logistikk har en viktig rolle i planlegging av funksjonsarealer og løsninger for forsyningskjedene. Løsningene som planlegges må også ivareta grensesnitt til ulike tekniske anlegg og helseforetakenes IKT-systemer, f.eks. ERP-system og pasientjournalm.fl. Løsningene må også ta utgangspunkt i forsyningskonsepter som støtter helseregionene/ helseforetakenes organisering av virksomhetens ulike forsyningskjeder. 

Sist oppdatert 01.08.2022