logo Sykehusbygg

Nasjonale strategier

Her finner du dokumenter som beskriver utviklingsretninger for helsetjenester på et overordnet nivå. 

Flyfoto av en by
Sist oppdatert 02.09.2022