logo Sykehusbygg

Prosjektmodell

Prosjektmodellen vi benytter skal bidra til gjentatte gode utviklings- og sykehusbyggprosjekter i Sykehusbygg HF. 

​Prosjektmodellen skal: 

  • Gi prosjektene et felles rammeverk med forutsigbare retningslinjer.
  • Spesifisere bestluningspunkter og tilhørende beslutningsunderlag.
  • Være et hjelpemiddel i det daglige prosjektarbeidet. 
  • Bidra til erfaringsoverføring fra fase til fase i prosjektet, fra prosjekt til prosjekt og fra prosjekt til virksomhet.

Hvordan er prosjektmodellen bygd opp? 
Prosjektmodellen er delt inn i faser som reflekterer livssyklusen til prosjektene vi gjennomfører. For å passere en prosjektfase skal et gitt prosjekt gjennom et eksternt beslutningspunkt. Her skal prosjektets eier, oppdragsgiver, godkjenne at prosjektet er modent for videreføring til neste fase.
Sist oppdatert 10.11.2022