logo Sykehusbygg

Spesialrom

Spesialrom har svært strenge krav til blant annet renhet, tetthet og ventilasjon. Derfor stilles det høyere krav innen byggteknikk og validering/dokumentasjon enn det gjør for andre rom i et sykehus. Dette gjør at rommene må følges opp særskilt gjennom alle prosjektets ulike faser for til slutt å gjennomføre en tverrfaglig kontroll som inkluderer alle fag, før overlevering til foretaket. Sykehusbygg har et eget team som jobber med dette feltet. 

Noen spesialrom skal godkjennes av Statens Legemiddelverk (SLV) og/ eller Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) før lokalene tas i bruk.  

Spesialrom inkluderer følgende rom: 

 1. Produksjonsrom for legemidler: 
 • Produksjonsrom for radiofarmaka (slik som produksjon av FDG til PET-avbildning (Positron Emisjons Tomografi) 
 • Produksjonsrom for sterile legemidler (apotek)  
 • Hotlab nukleærmedisin 
 1. Andre kritiske rom der det ikke kreves, men anbefales å følge regime for spesialrom: 
 • Operasjonsstuer 
 • Sterilsentral  
 • Celler og vev (hornhinnebanken) 
 • I3-lab (Inneslutningsnivå 3 og eventuelt 4) 
 • Luftsmitteisolat 
 • Sputum 
 • Bronkoskopi 
 • PCR-laboratorier 

Siden er under oppbygging - mer informasjon kommer


Sist oppdatert 10.08.2022