logo Sykehusbygg

Verktøy

Her finner du en kort beskrivelse av verktøy som benyttes i sykehusplanlegging og prosjektering. 

Flyfoto av en by
Sist oppdatert 01.08.2022