logo Sykehusbygg

Dialogkonferanse Senter for psykisk helse, Øya

Det skal bygges et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim - og nå inviterer Sykehusbygg HF til en markedsundersøkelse i form av én-til-én dialogmøter med entreprenør-, rådgiver og leverandørmarkedet for å diskutere kontraktstrategi for prosjektet.  

Publisert 15.05.2021
Sist oppdatert 25.10.2021
Et blått skilt med hvit tekst

​Prosjektet er siste trinn i byggingen av det integrerte universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og en viktig del av NTNUs Campussamling. Senteret vil være et sameid bygg mellom St. Olavs hospital HF og NTNU. 

Det er St. Olavs hospital HF er prosjekteier, og vil eie det ferdige bygget sammen med NTNU. Sykehusbygg HF er engasjert for å utføre prosjektledelse på vegne av prosjekteier.     


 


Målet med møtet er å få til en god dialog med aktører i markedet, samt å få kunnskap om mulighetene som fins og innspill fra markedet på hva som vil være en god kontraktstrategi for prosjektet.  

Sykehusbygg HF ønsker å utfordre markedet til å gi innspill, se på nye muligheter, gi gode ideer eller oppfordringer til kontraktstrategi og gjennomføring av konseptfase/forprosjekt med etterfølgende byggefase.  

 

Les mer på Doffin her