logo Sykehusbygg

Første spadetak for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

Mandag formiddag tok Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol første spadetak på byggeplassen for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila. Det markerte byggestart for et nytt etterlengtet psykiatribygg.

Helse Sør-Øst RHF
Publisert 10.10.2023

- Gode bygninger har mye å si for tilrettelagt behandling av sikkerhetspsykiatriske pasienter. Pasientgrupper som enten er holdt inne på tvungent psykisk helsevern eller dømt til behandling, har liten mulighet til å påvirke egen livssituasjon. Derfor er det samfunnets plikt å sørge for at behandlingen foregår på en måte som er pasientene og samfunnet verdig. Slik det nå planlegges for her ved Ila, sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til de fremmøtte på Ila mandag formiddag før hun tok første spadetak.

En gruppe brannmenn rekker opp hånden
Medarbeidere i prosjektorganisasjonen feirer byggestarten.

Etterlengtet og fremtidsrettet

Det nye bygget på Ila skal stå klart i 2026 og skal samle regional og lokal sikkerhetspsykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/autisme (PUA) og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri under samme tak. I sin hilsen la leder ved brukerutvalget i Oslo universitetssykehus, Erna Hogrenning, vekt på det spesielle ansvaret samfunnet har overfor de sikkerhetspsykiatriske pasientene. De trenger ikke bare trygge og funksjonelle lokaler, men trenger også gode aktivitetsrom inne og ute siden de skal bo der over lang tid.

- Når vi er samlet her føles det verken overoptimistisk eller urealistisk å si at det nye bygget vil gi verdighet til de sikkerhetspsykiatriske pasientene som skal få behandling og at bygget vil gi respekt for medarbeiderne som yter pasientbehandling. Bygget er både etterlengtet og fremtidsrettet, sa Hogrenning.

Økt kapasitet og styrket fagmiljø

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er ansvarlig for byggingen av psykiatribygget.

– Det nye bygget vil øke kapasiteten betydelig og samlingen på Ila vil bidra til å styrke fagmiljøene. Første spadetak er en viktig milepæl i dette prosjektet, og det markerer også at alle de seks byggeprosjektene i videreutviklingen av Oslo universitetssykehus nå er i gjennomføringsfasen, sa administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF. Han benyttet også anledningen til å takke alle som har vært med i planleggingen og ønsket anleggsarbeiderne lykke til.

En person iført en gul vest
Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF, Bjørn Hauge, er førnøyd med at første spadetak er tatt.

På Oslo universitetssykehus er de godt i gang med å planlegge pasientbehandlingen og driften som skal være i de nye byggene. Flere fagmiljøer vil være samlet i det nye bygget. I tillegg til den direkte pasientbehandlingen, vil lokalene romme kompetansemiljøene som har ansvar for opplæring av fagfolk og forskning innen feltet. - I dag har vi de dårligste byggene til de dårligste pasientene. Vi skal gå fra å ha sikkerhetsbygg til et sikkert behandlingsbygg og de dårligste pasientene vil få det beste sykehusbygget, sa administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i Oslo universitetssykehus.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Bjørn Atle Lein Bjørnbeth (OUS), Terje Rootwelt (HSØ), Helseminister Ingvild Kjerkol, Dag Bøhler (HSØ PO), Terje Nikolaisen (Sykehusbygg)

Bedre arbeidsforhold

Dagens lokaler er lite egnet til moderne pasientbehandling. Nye hensiktsmessige lokaler vil også gi et løft for medarbeiderne som har sikkerhetspsykiatrien som arbeidsplass. Vernetjenesten og tillitsvalgte er tett på byggeprosessen og gir verdifulle innspill. – Ingen har fortjent nytt bygg mer enn pasienter og medarbeiderne i sikkerhetspsykiatrien. Nå tar vi et sjumilssteg til noe som representerer fremtid og moderne helsetjenester, sa prosjektverneombud Per Oddvar Synnes i Oslo universitetssykehus.

Byggingen er beregnet å ta to og et halvt år.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for at bygget blir realisert med de planlagte funksjonsløsningene og innenfor rammene for kvalitet, økonomi og tid, sa programdirektør Dag Bøhler fra prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF. Prosjektorganisasjonen prioriterer også høyt at anleggsområdet skal være en sikker arbeidsplass for medarbeiderne og at de skal ha et godt forhold til naboene.

En person i gul jakke som står ved siden av en person i dress
Programdirektør Dag Bøhler og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt

Fakta og nøkkeltall:

Kapasitet

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) 32 døgnplasser
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Arbeidsplasser, møterom
Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) 20 døgnplasser
Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/ autisme (PUA) 12 døgnplasser

 

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF

Prosjektledelse: Sykehusbygg HF

Driftsorganisasjon: Oslo universitetssykehus HF

Byggestart: Oktober 2023

Planlagt ferdigstillelse: 2026

Størrelse: 14.500 brutto m2