logo Sykehusbygg

Godt i gang med planleggingen av landingsplass

Godt i gang med planleggingen av landingsplassHer tester SAR Queen-maskinen innflyging til det nye sykehuset for Vest-Finnmark. Helikopterlandingsplassen vil stå klar når sykehuset tas i bruk i januar 2025.

Publisert 13.02.2023
Sist oppdatert 14.02.2023
En drone som flyr over et snødekt fjell

Finnmarkssykehuset ble i statsbudsjettet tildelt 94,6 millioner kroner til planlegging og bygging av landingsplass for helikopter ved nye Hammerfest sykehus. Dette er viktig for beredskapen i Finnmark, og betyr at pasienter som bringes inn med redningshelikopter, kommer enda raskere til mottak og behandling. 

Årlig foretar redningshelikopteret rundt 100 landinger med pasienter i Hammerfest, og i dag må pasientene etter landing forflyttes til ambulansebil og bringes til sykehuset før behandling.


​Gode tilbakemeldinger

Dette blir det slutt på når det nye sykehuset tas i bruk i januar 2025. Landingsplassen er planlagt på en utfylling sørvest for sykehusbygget, og transporten fra landingsplass til akuttmottaket vil foregå i en lukket kanal, skjermet for vær og vind.
Landingsplass for helikopter ble utredet på overordnet nivå i forkant av at midlene ble tildelt. Avklaring​ av tomt for helikopterlandingsplass pågår nå og vil danne ramme for forprosjekt som igangsettes i første kvartal 2023. Det jobbes allerede tett med de involverte parter som 330-skvadronen, vertskommunen, akuttmiljøene i Finnmarkssykehuset og Sykehusbygg.

- Det er etablert et godt samarbeid med 330-skvadronen på Banak. Redningshelikoptrene blir storbruker av landingsplassen, og tilbakemeldingene så langt er gode etter at de har gjennomført de første uttestingene av forholdene, sier prosjektleder Espen Hansen i Finnmarkssykehuset.

(Teksten fortsetter under bildet)

Befaring på tomta til helipaden ved nye Hammerfest sykehus.
Senhøsten 2022 ble det gjennomført befaring på tomta for helipaden ved nye Hammerfest sykehus. Foto: Ida Elise K. SundbyGodt egnet landingssted
Han viser også til et godt samarbeid med planavdelingen i Hammerfest kommune for å avklare tomteforhold , og det er gjennomført befaring med personell fra Prehospitale tjenester og 330-skvadronen. For Finnmarkssykehuset er det viktig å tilby gode, flyoperative forhold. Tilbakemeldingene og anbefalingene fra klinikere og piloter har også vært tydelige. Det gjelder også logistikken fra helikopter og inn på akuttmottaket.

- Vi er veldig takknemlig som får lov til å være en del av planleggingen av landingsplassen, sier avdelingssjef Oskar Norderval ved 330 skvadron avdeling Banak. Han forteller om gode innflygingsforhold for helikopter til det nye sykehuset.

- Crewet som gjorde innflygninger mot punktet som er planlagt for landingsplass, var svært fornøyd. De mente det vil gå fint å lande der uansett vindretning. Der landingsplassen er planlagt å være, er også et sted som er godt egnet for radarinnflygninger i svært dårlig vær, sier han.


Det er viktig at det vi bygger er i samsvar med forventningen hos de som flyr.
Espen Hansen​


Spart tid

- Målet for Finnmarkssykehuset er å få pasientene raskest mulig fra helikopter til behandling. Da er det viktig at det vi bygger er i samsvar med forventningen hos de som flyr AW101, framholder Espen Hansen.

- Når vi i fremtiden  kommer til Hammerfest med kritiske pasienter og kan lande ved sykehuset, sparer vi mye tid for pasienten. Pasienten sparer tiden det tar å overføres fra helikopteret til ambulansen på flyplassen, og kjøretiden fra flyplassen til sykehuset. Hvor mye tid som vil bli spart avhenger av flere faktorer, og er av erfaring en plass mellom 20 og 40 minutter, sier Oskar Norderval.

​I tillegg til utredning av blant annet egnethet og flyoperative forhold, vil det også bli gjort støyanalyser for området. Foreløpig er målet å utlyse konkurransen om byggeoppdraget i første halvår i 2023.​​Senhøsten 2022 ble det gjennomført befaring på tomta for helipaden ved nye Hammerfest sykehus. Foto: Ida Elise K. Sundby