logo Sykehusbygg

Grunnstein for Ny sikkerhetspsykiatri på plass

- Ny sikkerhetspsykiatri har vært ønsket og planlagt lenge. Nå er det endelig i ferd med å reise seg! Ny sikkerhetspsykiatri betyr et stort løft for en spesielt sårbar og utsatt pasientgruppe, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen da hun la ned grunnstein for det nye psykiatriske sykehuset på Ila i Bærum fredag morgen.

Helse Sør-Øst RHF
Publisert 27.05.2024

Ny sikkerhetspsykiatri skal gi et tilbud til pasienter som i dag får sin behandling på Dikemark i Asker og Gaustad i Oslo. Selve grunnsteinen er satt sammen av bygningsdeler fra de to historiske sykehusene.

 

Økt kapasitet og samlet fagmiljø

Bygget skal stå klart i 2026 og vil ha 64 døgnplasser.

Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er ansvarlig for byggingen av Ny sikkerhetspsykiatri.

- Alt ligger til rette for at Ny sikkerhetspsykiatri skal gi gode rammer for pasienter og medarbeidere i fremtiden. Kapasiteten styrkes og samlingen av flere funksjoner gir grunnlag for et solid fagmiljø. Byggeprosjektet har fra første stund tatt utgangspunkt i pasientgruppenes spesielle behov, sier Terje Rootwelt.

Pasientgruppe med spesielle behov

Det er sikkerhetspasienter, samt pasienter med psykisk utviklingshemming og autisme som skal bruke det nye bygget. Det sikkerhetspsykiatriske tilbudet er både til pasienter fra Oslo-området og for pasienter fra hele helseregionen. Det regionale tilbudet er for pasienter som trenger mer høyintensiv behandling enn det de sikkerhetspsykiatriske sengepostene på lokalsykehusene kan gi.

De fleste av pasientene som er innlagt vil være underlagt tvunget psykisk helsevern, eller på dom til behandling. Det betyr ofte lange pasientforløp. Dermed trenger pasientene ikke bare trygge omgivelser, men også gode aktivitetsrom inne og ute siden de skal bo der over lang tid.