logo Sykehusbygg

Hvordan bør sykehusprosjektene møte lavutslippssamfunnet?

Fremtidens sykehus må bygges for å tåle et tøffere og mer variert klima, skal vi tro foredragsholderne fra sesjonen om klima og miljø under Sykehusbyggkonferansen 2018.

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En person som holder en presentasjon

 Katharina Bramslav fra Grønn Byggallianse åpnet fellessesjon om klima og miljø med å minne om FNs klimarapport.

– Vi har 18 år på oss til å halvere klimautslippene. Konsekvensene hvis vi ikke klarer det kan være katastrofale. Det positive er at vi kan gjøre veldig mye, hvis vi bare har fokus på det. Vi har teknologien, og smarte løsninger trenger ikke koste så mye ekstra.

Hun pekte videre på eiendomssektorens veikart mot 2050,  og serverte deltakerne 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Blant annet:

– Lang levetid.

– Smart utnyttelse av arealene.

– God utnyttelse av energien.

– God ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp.

– Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Ifølge Bramslav er det flere tiltak på vei, som vil ha reell effekt på klima og miljø. Blant annet trakk hun frem bankene som en pådriver for å drive frem lavutslipp.

-Når bankene setter krav om lavutslipp for å innvilge lån skjer det noe. Grønn finans er et viktig virkemiddel som jeg tror vil få god effekt.

Hans Olav Hygen fra Meterologisk institutt åpnet sitt foredrag med spørsmålet: Tåler sykehusene å stå ute?

-Fra 1970 tallet frem til i dag ser vi en markant temperaturøkning i verden. Tar vi utgangspunkt i 2 graders målet har vi bare 1 grad igjen å gå på.

Han fortsette med å understreke konsekvensene av klimaendringene her i Norge.

– Her hjemme nærmer vi oss 1,5 grad. Den største utfordringen i Norge er ikke at det blir litt varmere, men at variasjonene vil bli større. Vi må belage oss på varme vintre, kalde somre, og mer nedbør. Ifølge Hygen har nedbøren i Norge steget med 18% siden 70 tallet, og kan øke med ytterligere 18% de neste 50 årene.

Hygen avsluttet sitt foredrag med å oppfordre byggherrene om å stille beinharde krav og utfordre entreprenørene på klimavennlige løsninger.

Design for demontering

Daniel Tabacaru er sivilarkitekt i arkitektfirmaet Reframe. Han trakk blant annet frem ombruk av fasader og bærende elementer som løsninger på lavere utslipp i eiendomssektoren.

-Et bygg må ikke designes for å stå fast for alltid. Man må heller se på bygg som en materialdatabase, hvor man låner materiale som skal stå til et bygg i 60 år, for så å kunne gjenbrukes i nye bygg.

Digitale modeller (BIM) ble også lansert som en løsning for å redusere utslipp.

– Hvis byggherre har en digital modell av bygget, trengs det ikke et stort lager med skruer og reservedeler. Med en 3D-printer kan man enkelt skrive ut akkurat den delen som trengs å erstattes.

Møtet ble ledet av Ivar Eriksen, styreleder i Sykehusbygg, som rundet av sesjonen med å takke for innspill fra både deltakere og fremmøtte, og lovet at klima og miljø vil være et viktig område for Sykehusbygg fremover.