logo Sykehusbygg

Lærer av sykehusene gjennom workshops

I vår samlet Sykehusbygg representanter fra sykehus i drift til en workshop om sengeområder. Denne måten å jobbe på skal støtte opp under Sykehusbyggs oppdrag om å standardisere planlegging og bygging av sykehus.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En bygning med parkeringsplass

Sengeområder spiller en viktig rolle med tanke på hvordan et sykehus planlegges og driftes. Utforming og drift av gode sengeområder er et tema som berører både pasienter, pårørende og de ansatte. Derfor inviterte Sykehusbygg i april til workshop om utforming av sengeområder. Hensikten var å dele erfaringer mellom HF`ene og se nærmere både på løsninger i drift og hvordan det planlegges i nye prosjekter.

Representanter fra Nordlandssykehuset Vesterålen (bildet), St. Olavs Hospital, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold presenterte sine erfaringer, både med tanke på hva som har fungert og hva som kan gjøres annerledes. Samtidig ble prosjektene Nyt Hospital Nordsjælland, Tønsbergprosjektet og Nytt Sjukehus Nordmøre og Romsdal presentert.

– En metode for å dele og utvikle kunnskap

Sykehusplanlegger i Sykehusbygg Hilde Tradin ledet workshopen i april. Hun kan fortelle at denne metoden, hvor kunnskap og erfaring deles, har vært hensiktsmessig og kan være nyttig også på flere områder innenfor sykehusplanlegging.

– Vi har tidligere gjennomført en workshop med aktører innenfor psykisk helsevern. Workshops samler fagpersonell fra ulike fagmiljøer og er en verdifull måte å dele erfaringer på, I tillegg etablerer det nettverk på tvers av helseregionene og helseforetakene. Sykehusbygg er allerede i gang med å planlegge workshops for andre områder, blant annet operasjon og laboratorier, sier Tradin.

 

Skal sikre standardisering

Sykehusbygg HFs oppdrag er å sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg, ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlag fra tidligere prosesser.

I de siste årene har det vært flere større prosjekter knyttet til Sykehusbygg i Norge, og det er flere under planlegging og bygging. Det siste ferdigstilte sykehusbyggprosjektet er Sykehuset Østfold.

– Det er mange som er involvert i planlegging og bygging av sykehus. Det er kompliserte prosjekter og det tar tid å finne de gode løsningene. Derfor er det viktig å utvikle og forbedre oss, dele erfaringer og gode løsninger både i bygg og i drift av sykehus, konstaterer Thea Koren. Også hun er sykehusplanlegger i Sykehusbygg.

Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt for å få til gode løsninger. Før Sykehusbygg ble etablert har hvert nytt utbyggingsprosjekt startet fra grunnen av uten tilgang på systematiserte erfaringer fra tidligere prosjekter. Sykehusbygg har som mål å samle erfaringer og presentere mer standardiserte løsninger for fremtidens sykehus, slik at vi kan bygge sykehus av høy kvalitet på en effektiv måte, avslutter Koren.

Les oppsummering av workshopen fra 7. april her: Workshop – Sengeområder rapport Oslo 7. april