logo Sykehusbygg

Marte Lauvsnes fra Sykehusbygg HF leder europeisk helsenettverk

European Health Property Network (EuHPN) er et nettverk for de som jobber med sykehusutbygging i Europa, og målet er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av landene. Forhåpentligvis vil dette resultere i bedre normer, standarder og lønnsomme investeringer innen sykehusutbygging i Europa. Nettverkets nye styreleder er Marte Lauvsnes. 

Publisert 06.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En kvinne som smiler til kameraet

– EuHPN er et av de viktigste nettverkene til Sykehusbygg HF. Her møter vi andre sykehusplanleggere som har forholdet mellom helsetjenester, bygg og infrastruktur som hovedfokus, og vi får tilgang til andre lands erfaringer fra ulike sykehusprosjekter. Her kan vi drøfte ulike problemstillinger som for eksempel hvordan teknologisk utvikling påvirker helsetjenestene og behovet for bygg og infrastruktur. Planleggingsmetoder, dimensjonering og evaluering av bygningene er også noen fokusområder som er svært relevante for norske sykehusprosjekter, forteller Marte Lauvsnes, sjef for Rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg HF.

Sykehusbygg HF er Norges representant i EuHPN, en oppgave helseforetaket overtok fra det tidligere Kompetansenettverk for sykehusplanlegging som var eid av Helsedirektoratet og de fire regionale helseforetakene (RHF). De øvrige medlemslandene er Sverige, Danmark, England, Skottland, Nord-Irland, Irland, Italia, Nederland, Spania og Finland 

 Les mer om EuHPN her