logo Sykehusbygg

Mot ny strålebehandling for kreft

I dag blir rundt 50 pasienter årlig sendt utenlands for å få kreftbehandling med protonstråling. Potensialet er langt større. Nå blir snart behandlingen tilgjengelig i Norge.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En gruppe blå maneter

– Protonbehandling er mer skånsom enn annen type stråling. Den skal gi bedre livskvalitet i etterkant, og redusere langtidsskadene av kreftbehandlingen. Vi er veldig glad for at vi snart kan tilby denne behandlingen også her til lands, sier prosjektleder i Proton- og partikkelterapiprosjektet, Vigdis Hartmann.

Prosjektet er nasjonalt, og ledes av alle de fire regionale foretakene. Protonbehandling er relativt nytt i skandinavisk sammenheng.

– Sverige har nylig fått sitt protonanlegg og i Danmark er det første anlegget under planlegging. Basert på internasjonale estimater vil minst 2000 norske pasienter være aktuelle for protonterapi i 2025, basert på en årlig vekst på 3 prosent, forteller Hartmann.

I 2014 var det 48 anlegg for partikkelterapi i klinisk drift på verdensbasis. I løpet av 2016 vil dette tallet øke til totalt 78 anlegg på verdensbasis.

Utredningen om nytt protonanlegg i Norge startet i 2010. Nå er prosjektet i konseptfasen, og det skal utredes to alternativer for plassering; enten et anlegg i Helse Sør-Øst eller Helse Vest, eller et anlegg i hver av disse to regionene. Det er intensjon om å etablere protonanlegg i alle helseregioner på sikt.

– Hovedmålet med behandlingen er at flere skal kunne overleve eller leve lenger med kreft. I første omgang er barn og unge primærmålgruppen. Vi håper proton etter hvert vil ta over for mye av annen type stråling, og at stadig flere vil kunne motta denne behandlingen i fremtiden, forteller Hartmann.

Mot sommeren skal det blant annet utredes videre omfanget av hvilke type pasienter som kan få denne behandlingen innen 2025. Det skal også bygges kompetanse om denne type behandling i alle regioner.

Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til statsbudsjettet for 2017.