logo Sykehusbygg

Kunnskapsgrunnlag for sengeområder klart!

Nå er Sykehusbygg HFs kunnskapsgrunnlag for sengeområder klart – til stor glede både hos de som har forfattet dokumentet, og forhåpentligvis hos mottakerne av innholdet.

Publisert 05.05.2023
En person med hendene i været

- Jeg opplever at det er et sterkt ønsket og etterspurt kunnskapsgrunnlag, og jeg håper det vil være til god hjelp for alle som er med og planlegger sengeområder i nye bygg, eller i ombygging av eksisterende sykehus, sier sykehusplanlegger Gunn Håberget i Sykehusbygg HF.

Gunn Håberget

Foto: Sykehusbygg HF

Gunn Håberget Sykehusplanlegger Sykehusbygg HF

Håberget har vært redaktør, og én av flere sykehusplanleggere i Sykehusbygg HF som har bidratt med innhenting og dokumentasjon i dokumentet.

- Kunnskapsgrunnlaget er et verktøy som skal bidra til kunnskapsbasert planlegging av sengeområder. Det sammenstiller forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, presenterer eksempler på løsninger for sengeområder og anbefalinger der det er grunnlag for det. Det er relevant for alle yrkesgrupper i klinisk drift, i tillegg til arkitekter og rådgivere, forteller Håberget.

 

 

 

 

Tirsdag 23.mai kl.08.00-09.30 inviterer Sykehusbygg HF til webinar om sengeområder, og der blir kunnskapsgrunnlaget nærmere presentert, i tillegg til at sykehusplanlegger Rita Konstante fra Sykehusbygg HF, gir en innføring i forskningen som ligger til grunn på dette området.

hit for nærmere informasjon om webinaret

Les mer om kunnskapsgrunnlag fra Sykehusbygg HF, og Kunnskapsgrunnlag sengeområder  her