logo Sykehusbygg

Nye veier med Prosjekt Norge

Sykehusbygg møtte nylig Prosjekt Norge for å diskutere felles engasjement og kompetansedeling.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
Logo, firmanavn

Prosjekt Norge eies av NTNU og det var Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), som inviterte til møtet. Virksomhetene ønsker begge kunnskapsbygging gjennom FoU, erfaringsdeling og kompetansetiltak.

– Fokuset ble naturlig nok på nye områder som er kryssende mellom Prosjekt Norge og Sykehusbygg, forteller Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør i Sykehusbygg, som deltok sammen med kollega Harald Lundqvist, som også er styreleder av Prosjekt Norge.

Industrialisert bygging, Lean i byggeprosess, Speedup i tidligfase, tidlig involvering/samtidig prosjektering, evalueringsmetoder og systematisk ferdigstillelse/idriftsetting var temaer som ble diskutert.

 

Godt samarbeid

Sykehusbygg ble berømmet av professor Bjørn Andersen, senterleder av Prosjekt Norge, for sin aktive deltakelse på Prosjekt Norges mange arenaer.

– Det er gjennom slikt engasjement at partnerne kan få stor verdi av å være med, og samtidig kunne dele videre med andre, uttalte Andersen.

På møtet deltok også Nye Veier AS ved administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, som har inngått avtale om partnerskap med Prosjekt Norge.

– Vi har flere sammenfallende behov med Nye Veier, for eksempel innen prosessinnovasjon og industrialisering. Vi har allerede hatt flere møter, og ser frem til videre samarbeid, sier Wedø.