logo Sykehusbygg

Ønsker flere «gjennom-veggen»-oppdrag

Hurtig, effektivt og skånsomt. Sykehusbygg har gode erfaringer med å benytte fasadeåpninger for å bygge om sykehusfunksjoner.

Publisert 20.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En bygning under oppføring

– Denne metoden har mange fordeler, og vi tar gjerne flere oppdrag for helseforetak som ønsker rask framdrift og et minimum av ulemper for pasienter og ansatte når de skal bygge om og rehabilitere, sier prosjektleder Bjørn Laugen i Sykehusbygg.

Løste støvproblemet

Han har nettopp avsluttet femten måneders vellykket innsats med oppgradering av hele 34 kjøkken/oppholdsrom ved St. Olavs Hospital. Dette arbeidet ble utført som serieproduksjon, og all inn- og uttransport foregikk gjennom fasaden ved hjelp av stillas med heis.

På denne måten kunne det aktuelle kjøkkenet fullstendig isoleres fra avdelingen under ombyggingen. Sammen med effektiv vifte- og filterbruk løste man dermed det tradisjonelle støvproblemet.

Uten «tråkket» gjennom sykehuset med byggevarer, verktøy og avfall kunne oppdraget også utføres rasjonelt – ca. åtte ukers arbeid per kjøkken.

Ifølge Bjørn Laugen bør andre sykehus vurdere denne metoden når de står overfor tilsvarende oppgaver. Det koster riktig nok noe å leie stillas, heis og eventuelt gategrunn, men det samlede regnskapet er sannsynligvis gunstig

Gunstig totalregnskap

– Bare tenk hvilken utgiftspost det er å vaske ned en nedstøvet sykehusavdeling. Eller hvor dyrt det blir å med en masse improviserte driftsløsninger fordi byggearbeidet trekker unødvendig i langdrag, sier Laugen, som også mener «gjennom veggen»-metoden viser respekt for pasienter og sykehusansatte.

Ved St. Olavs Hospital er kjøkkenoppdraget utført i samsvar med en enhetlig og overordnet plan. Men kjøkkenbruken varierer, og behovene er ulike. Derfor har Sykehusbygg godtatt visse lokale tilpasninger av innredning, skuffer , skap, plassering osv.

– Det er forskjell på et kjøkken for barn og for geriatriske pasienter, så samarbeid og smidighet har vært viktig for å lykkes. Det er heller ikke slik at mindre tilpasninger nødvendigvis øker kostnadene for ombyggingen. Slikt kan oftere gi besparelser, og ikke minst fornøyde brukere ansatte og pasienter, påpeker Laugen.

Oppdragsgiver: St. Olav Eiendom
Totalentreprenør: Trebetong
Prosjektledelse: Sykehusbygg

Les også: Fornøyd med kjøkkenombygging