logo Sykehusbygg

Samhandling kuttet 20 millioner

Etter en omfattende samhandlingsfase som har redusert kostnadene med 20 millioner kroner har Sykehusbygg signert endelig kontrakt med Veidekke for utbygging av psykiatribygg i Levanger.

Publisert 05.09.2019
Sist oppdatert 25.10.2021
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Kontrakten er signert på vegne av byggherre Helse Nord-Trøndelag. – I samhandlingsfasen har vi funnet fram til gode løsninger som reduserer kostnadene, samtidig som vi opprettholder kvalitetene og funksjonene i bygget, sier Åge Rødde, prosjektleder for Sykehusbygg.

Oppdraget omfatter nytt psykiatribygg (ca. 2700 kvm), samt ombygging av eksisterende bygg, Samlet investeringsramme for prosjektet er 192 millioner kroner, derav et nybygg til 122 millioner kroner.

Utvidelsen av psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger vil gi plass for nye tilbud for døgnbehandling i rusbehandling og alderspsykiatri. Det vil bli en samlokalisering av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, der deler av denne virksomheten flyttes fra Stjørdal til Levanger.

Etter planen skal spaden stikkes i jorda 6. mars 2017. Bygget skal være ferdig overlevert 28. september 2018.

Sykehusbygg har prosjektlederrolle, og har tilført prosjektet i Levanger opparbeidet kunnskap fra tidligere prosjekt, spesielt det nye psykiatribygget på Østmarka i Trondheim.