logo Sykehusbygg

Statsministeren legger ned grunnstein for nye Stavanger universitetssjukehus

En historisk milepæl ble markert for det nye sykehuset som nå er i ferd med å reise seg da statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen i Stavanger.

Publisert 10.06.2020
Sist oppdatert 25.10.2021

- Dere vil få Norges mest moderne og fullverdige akuttsykehus når det åpner, og samtidig får medarbeiderne nye måter å organisere seg på. Nye Stavanger universitetssykehus blir et sykehus der pasientene blir sett, hørt og forstått og samtidig får ansatte et trygt sted å komme til. Det er viktig i disse dager, sa Erna Solberg i sin tale.  

Det nye sykehuset skal betjene nærmere 380 000 innbyggere i 15 kommuner i Sør-Rogaland, og ligger som nærmeste nabo til Universitetet i Stavanger. Sykehuset skal blant annet ha 640 enerom med bad, og byggeprosjektet holder fremdriften.

- Jeg har merket meg at prosjektet er kåret til verdens beste digitale prosjekt, og at prosjektet er viktig for lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Mange av kontraktene har gått til selskaper i regionen og det har nok ført til at dere har holdt aktiviteten oppe gjennom koronatiden, sa statsministeren.

-  Vi er fornøyde med at den valgte kontraktsstrategien sikrer oppdrag til lokalt næringsliv, og det er ekstra hyggelig at statsministeren har lagt merke til dette. Nær 40 kontrakter har hittil blitt tildelt lokalt, sier kst. administrerende direktør Helle K. Schøyen.

-Prosjektet holder fremdriften og utover sommeren kan alle se at det nye sykehuset reiser seg. Bygget er allerede et landemerke i Stavanger, og nå passerer vi enda en viktig milepæl for nytt sykehus, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson, fra Sykehusbygg HF. 

Erna Solberg med fler

Statsministeren fikk hjelp av Sander Skartveit og Marie Skontorp, sykepleier og overlege på SUS, Anne Tyldum Bruvik, leder av ungdommens ekspertråd og Sølve Andreas Wathne fra Vest Betong , da hun plasserte grunnsteinen inn i en nisje i betongsjakten som er i inngangspartiet på bygg A på nye SUS. Foto: Ingveig Tveranger/Helse Stavanger

Grunnsteinen er et solid jernskrin bygget som en tidskapsel. I skrinet er det blant annet en avisartikkel fra Stavanger Aftenblad om koronasituasjonen og annen dokumentasjon. De tillitsvalgte har levert inn avtaler og Arbeidsmiljøloven. Et stetoskop, temperaturmåler og barnetegninger fra studentbarnehagen som nærmeste nabo er også tatt med.

Du kan lese mer om prosjektet her