logo Sykehusbygg

Tett dialog en forutsetning for å lykkes

Administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø er helt sikker. Skal hun og de etter hvert over 50 ansatte i Sykehusbygg lykkes, må det skje i tett dialog med de regionale helseforetakene.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 01.08.2022
En gruppe mennesker som står i en linje med en sirkel i midten

En møterunde med ledelsen i alle RHF-ene er nettopp gjennomført, og Wedø sitter igjen med mange inntrykk.

– Først og fremst; jeg ble veldig godt mottatt. Det satte jeg stor pris på. I tillegg var det gode og matnyttige møter. Vi er i en oppbyggingsfase, og må dermed være en lyttende og lærende organisasjon. All den kunnskapen RHF-ene sitter på er gull verdt for oss. I tillegg har det enkelte foretak av naturlige årsaker litt forskjellige innfallsvinkler til hvordan vi skal ta fatt i sentrale saker og prioritere. Det er viktig at vi også tar med oss regionenes særegenheter og spesielle vilkår i vårt arbeid videre.

Jevnlige møter med  HF-ene, interessenter og kunnskapsmiljøer har også stått høyt på agendaen i 2015. Det er viktig for Wedø og resten av staben i Sykehusbygg å spre kunnskap om – og øke kjennskapen til – foretaket.

– Kontakt- og informasjonsmøter av det slaget vi nå har hatt med RHF-ene og med andre sentrale interessenter vil skje regelmessig også i 2016. Nærhet og kontakt med eierne er et sentralt punkt i strategien vår for 2016, avslutter Wedø.