logo Sykehusbygg

Viktig forskning for fremtidens sykehus

Innføring av enerom er det viktigste enkelttiltak sykehusplanleggere kan gjøre for å forebygge sykehusinfeksjoner, mener professor og miljøpsykolog Roger Ulrich. Hans forskning på fysisk miljø, velvære, helse og sikkerhet har påvirket utformingen av sykehus over hele verden. Nylig besøkte han Trondheim og Sykehusbygg.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 09.08.2022
En gruppe mennesker som står i et rom med planter og et skilt

Roger Ulrich er verdenskjent for forskning innenfor design og omgivelser i sykehusbygg. Amerikaneren har gjort "evidence based design" til et kjent begrep, og inspirert både forskere og formgivere til å utforme helsebygg på en bedre, mer bevisst og kunnskapsbasert måte.

I Trondheim besøkte Ulrich både Sykehusbygg og NTNU – Sykehusbyggs samarbeidspartner på forskning og utveksling av kunnskap om gode hus og helsefremmende tiltak. Han ønsket også å se St. Olavs Hospital, hvor hans forskningsresultater har hatt stor påvirkning.

St. Olavs Hospital er første moderne offentlige sykehus i Norge som er oppført med bare enerom. I tillegg ble det i utbyggingen også prioritert visuell kontakt og god tilgang til personale, dagslys, utsikt til natur og bruk av farger og kunst. Alt i tråd med Ulrichs forskning, forteller Ragnhild Aslaksen, arkitekt i Sykehusbygg.

 

Enerom gir store fordeler

Roger Ulrich mener innføring av enerom er det viktigste enkelttiltak sykehusplanleggere kan gjøre for å forebygge sykehusinfeksjoner. I tillegg øker enerom også pasienttilfredsheten.

– Forskningen hans er svært viktig, og viser at fordelene med å ha enerom på sykehus er soleklare. I tillegg forebygging av sykehusinfeksjoner og lavere feilmedisinering får pasientene bedre søvnkvalitet, mer privatliv både i prat med legen og ved besøk av familie og mer verdighet i en sårbar situasjon, sier Aslaksen.