logo Sykehusbygg

Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag

Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag er planleggingsverktøy som skal bidra til kunnskapsbasert planlegging av sykehus. Verktøyet brukes ved nybygg, men er også anvendelig ved ombygging eller påbygg av eksisterende bygg. 

Flyfoto av en by

Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag

​Konseptprogram og ulike kunnskapsgrunnlag kan benyttes som et verktøy i alle planleggingsfaser, men det er spesielt aktuelt i konseptfasen. Verktøyet bidrar til å danne et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger ved å sammenstille forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, presentere konsepter for løsninger og tilgjengeliggjøre det for de som arbeider med planlegging av sykehus. 

Konseptprogram

Konseptprogram for akuttmottak

Konseptprogram for bildediagnostikk

 

Kunnskapsgrunnlag

Planlegging av intensiv og overvåkingsområder

Planlegging av nyfødtintensiv - et kunnskapsgrunnlag

​Planlegging av sengeområder - et kunnskapsgrunnlag

Planlegging av poliklinikk og dagområder - et kunnskapsgrunnlag

Erfaringer fra covid-19-pandemien. Bygningsmessige tilpasninger og endringer

Planlegging av stråleterapi - et kunnskapsgrunnlag

 

Det finnes flere typer planleggingsverktøy som er utviklet for å bidra til bedre planlegging og utvikling av funksjonsområder i sykehus. Som et eksempel har Sykehusbygg HF et samarbeid med Centrum för vårdens arkitektur ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, som har utviklet flere forskningsbaserte konseptprogram i samarbeid med Program för teknisk standard (PTS).
 


Sist oppdatert 08.05.2024