logo Sykehusbygg

Funksjonsområder

I sykehusplanlegging brukes begrepet funksjonsområde for å beskrive områder i sykehus, både kliniske og ikke-kliniske. Her finner du mer informasjon om hvert område. 

Flyfoto av en by

Her vil du finne stoff som er aktuell bakgrunnsinformasjon av sengeområder i sykehus. Det kan være masteroppgaver, presentasjoner, typetegninger og skisser til løsninger. Konseptprogram for sengeområder er under utvikling, se mer på denne siden. 

Masteroppgave - Evaluering av sengetun (2019) - En casestudie av St. Olavs hospital og Sykehuset Østfold Kalnes

Nyhetssak om masteroppgaven og hovedfunnene

Presentasjon Sengeområder 

Her vil du finne stoff som er aktuell bakgrunnsinformasjon for planlegging av akuttmottak i sykehus. Konseptprogram for akuttmottak er under utvikling, se mer på denne siden. 

Konseptprogram akuttmottak


Siden er under utvikling - mer informasjon kommer

Her vil du finne stoff som er aktuell bakgrunnsinformasjon for planlegging av bygg for psykisk helse. Lenke til konseptprogram for "Lokaler for Psykiatri" utviklet av Chalmers, Centrum för vårdens arkitektur i samarbeid med Sykehusbygg HF ligger her. 

Konseptprogram - lokaler for psykiatri 

Presentasjon psykisk helse

Arbeidet med robusthetsmatrisen ble påbegynt ved byggingen av Østfoldssykehuset Kalnes, og er videreutviklet i forbindelse med nyere bygg for psykisk helse.

Robusthetsmatrise, bygg for psykisk helse og rus

Sist oppdatert 01.08.2022