logo
Grafisk brukergrensesnitt, nettsted

Webinar

Sykehusbygg HF bidrar til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. Som en del av denne erfaringsoverføringen og kunnskapsdelingen gjennomfører vi webinarer for ulike målgrupper og interessenter. 

Kommende webinarer

​​

Fredag 20. oktober kl. 08.00-09.30

Trimmet prosjektering og bygging – systematisk ferdigstillelse                                                                                    

Nærmere informasjon kommer!

 

                         Gjennomførte webinarer

 

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter - 22. september 2023

Se presentasjoenen her

Veileder for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter

 

Kunnskapsgrunnlag for poliklinikker og dagområder - 9. juni 2023

Se presentasjonen her

Webinar Kunnskapsgrunnlag poliklinikker og dagområde

 

Kunnskapsgrunnlag planlegging av sengeområder - 23. mai 2023

Se presentasjonen her

Webinar om nytt kunnskapsgrunnlag for sengeområder

 

Industrialisering i prosjektet Nye SUS - 12. mai 2023

Se presentasjonen her

Webinar Industrialisering i Nye SUS

 

Nye Aker - sykehuset i byen - 14. april 2023

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Prosjekt nye Aker - sykehuset i byen

 

Kontraktstrategi i sykehusprosjekter - 10. mars 2023

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Kontraktsstrategi i sykehusprosjekter

 

Evaluering pandemi - 13. januar 2023

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Evaluering pandemi

 

Kunnskapsgrunnlag nyfødtintensiv 16.desember 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Planlegging av nyfødtintensiv-avdelinger

 

Erverv og avhending av sykehuseiendom - 11. november 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Erverv og avhending av sykehuseiendom

 

 

Bygg for psykisk helse - 9. september 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Bygg for psykisk helse

 

Kan digitalisering av bygg og eiendom skape verdi? - 13. mai 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Kan digitalisering av bygg og eiendom skape verdi?

 

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter - 8. april 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter 
Sist oppdatert 07.02.2023